Vår framtid är allas vårt ansvar

Vår framtid är allas vårt ansvar

Egna barn, andras ungar brukar man säga och visst är det så. Det egna blodet är alltid speciellt för oss. Men det betyder inte att de ”andras ungar” bara ska lämnas vind för våg.

Barnen är framtiden; både dina egna och/eller andras om du inte har några själv. Det kan verka som att många utanför vår nationella gemenskap ignorerar detta. Det gör sig själva en björntjänst då. Allt som påverkar samhället som helhet påverkar också den enskilde individen.

Det börjar med dig men slutar inte där

Ingen människa är en ö, även om just vi nordbor tenderar att vara lite mer öar än många andra folk. Icke förty är vi en del av en enhet, ett folk med en gemensam historia och framtid. Att det ser ut som det gör i dag beror framförallt på att vi glömt bort detta.

Lösningen kommer ta lite tid och den börjar så klart med dig och mig. Därefter är det barnen som måste få hjälp att växa fritt och rätt i en tid som är ofri och fel.

En svensk uppfostran

Om vi tillåter den moderna världen att sjunka klorna djupt ned i de smås sinnen så kommer de att föra vidare ofriheten och felen i framtiden – de kommer inte veta bättre.

Att svenska barn får en svensk uppfostran är därför allas vårt ansvar.