Vad ska vi med stat och myndigheter till?

Vad ska vi med stat och myndigheter till?

Det är kristider. Visst, allt är relativt och jämfört med somliga själar på vår jord har vi det bra. Alltså relativt. Men ändock kristider i Sverige och folk gör vad de kan för att få ihop det. Elkostnaderna skenar, så grisbonden Per i Skåne kopplade loss gården från elnätet och satte igång dieselaggregatet i stället. Han avser också att ordna solpaneler med mera inför framtiden. Själv har jag bestämd mig för att koppla in pelletspannan som står i källaren. Andra jag talat med har andra lösningar.

Detta är dock själva saken. Alla måste hitta egna lösningar. Elen kommer inte bli billigare, det är vi nog alla rätt säkra på. Risken är att den blir dyrare, men också att det kan komma ransoneringar. Och så har vi detta med mat. Sverige kan inte försörja sin befolkning om det blir en riktig kris. Så folk hittar egna lösningar. Man har nödlager, köper konserver och lägger på hög. Somliga börjar odla för eget bruk. Man går ihop, hjälps åt. Man finner lösningar.

Bränslepriserna går upp. För den på landsbygden är det katastrofalt när drivmedlen kostar vad de gör. Men man hittar lösningar. Umgås med vänner via Zoom eller struntar i utflykten med barnen och ransonerar på andra sätt. Hör med grannan när hon ska iväg och handla; får man ta skjuts? Kanske någon av ungarnas aktiviteter får avvecklas.

Lag och ordning utmanas av kriminella såväl som människor vars moraluppfattning skiljer sig markant från vår. Svenskfientlighet har allt fler fått lära sig vad det är. I städerna känner många sig otrygga och skolorna är på många ställen platser dit man inte vill skicka sina barn. Tjuvpack på landsbygden (ligor från andra länder) tar vad de vill och åker vidare. Hade det inte varit tvång för försäkringen kunde man lika gärna strunta i att anmäla det. Anarkotyranniets företrädare (statens gäng polisen alltså) bryr sig inte. Folk hittar lösningar; stannar inne, skjutsar barnen till och från vad det nu må vara. Somliga startar medborgargarden.

Förklara igen vad vi ska ha Sverige AB till? Vad är staten bra för? Det där samhällskontraktet gick väl ut på att vi betalar skatt och staten ser till att vi har det bra? Om vi inte har det bra – vi medborgare – och staten bara gör det sämre, måste inte staten bort då?

Jo, precis. Sverige AB måste bort. Ingen av oss är skyldiga myndigheter, politiker eller stat ett smack. Vår lojalitet? Glöm det. De förtjänar vårt förakt, vårt hat och vårt motstånd.

Detta är sensmoralen i dag.