Om Magnus Söderman

Om Magnus Söderman

Jag har ägnat större delen av mitt liv åt nationalistisk politik och aktivism, nordisk-germansk tro och tradition samt studier kring västerländsk esoterik. Därtill har jag försökt leva ett gott liv med familjen i centrum.

Jag erkänner mig vara ett barn av min tid, med alla de brister och svagheter som följer på det. Men det är mitt mål att försöka bli en lite bättre människa varje dag. Detta uppnås genom att öva sig i att göra sin plikt, ty detta är, som Vitalis Norström konstaterar, till syvende och sist vad som definierar vårt människovärde.

Glimtar av mitt liv

Jag föddes 1977 på Karolinska sjukhuset i Solna, Stockholm. Mitt arv är från Roslagen och Blekinge samt Västernorrland. I Roslagens famn tillbringade jag min barndoms somrar och det är rospiggen i mig som framförallt slår igenom.

Jag växte upp i Kallhäll, Järfälla kommun, norr om Stockholm men har flyttat omkring en hel del. Fagersta, Enköping, Stockholm såväl norr som söder; Skara och Berlin har varit "hem" i omgångar. Numera bor jag i Älgarås i Västra Götaland och jag har för avsikt att bli kvar på denna forntida jord.

Jag engagerade mig i nationalismen då jag gick i sjätte klass och ser detta som min huvudsakliga sysselsättning sedan dess. Mitt engagemang har växt tillsammans med mig. Förvisso har jag också studerat (lite grand) och arbetat en hel del, men det är politiken och den politiska aktivismen som varit central.

I dag arbetar jag med föreningen Det fria Sverige (som jag var med och grundade) och Radio Svegot. I DFS (detfriasverige.se) bygger vi gemensamt en svensk framtid istället för att bara påpeka problemen runt om oss och via Radio Svegot (radiosvegot.se)  stöter och blöter jag vår samtid tillsammans med nationella veteraner som Dan Eriksson och Björn Björkqvist. Sist men inte minst är jag en kugge i det maskineri som heter Logik Förlag (logik.se); en boklåda på nätet samt ett förlag som ger ut "förbjuden" litteratur.

Far är jag och kärleksrelationer har jag såväl ljuva som bittra (och bitterljuva) erfarenheter av.

Det om det exoteriska.

Gudstroende är jag och har så varit under hela mitt liv. Enligt "kristna" är jag hedning och enligt "hedningar" är jag kristen. Gott så. Jag betraktar mig som mystiker och det är inget mystiskt med det (den som vet och förstår vet och förstår). Kort sagt är jag intresserad och frågvis. Därtill är jag ordinerad pastor, dock utan flock.

Ariosofin har varit min färdkamrat sedan innan jag visste om namnet på denna inriktning och sedermera leddes jag också in på den västerländska esoterismens väg(ar). Somliga kanske tror att detta handlar om hemliga läror och magi, så är dock inte fallet. Tvärt om, vilket du antingen vet, eller inte. Jag har inte för avsikt att vinna lärjungar så jag avser inte att argumentera för min sak här. Men jag säger detta: allt går ut på att förstå de naturliga (kosmiska, gudomliga) lagarna och därigenom komma närmare Allfader-Gud, bättre förstå hans vilja och plan för mig och därigenom vara till gagn för Skapelsen och allt som den omfattar.

Allfader-Gud sa åt oss att "resonera tillsammans" och det är vad jag gör. Hittills har det mesta av dessa resonemang förts i ensamhet eller tillsammans med ett fåtal förtrogna. Detta ändras icke. Denna hemsida är inte en plats för diskussion eller debatt utan en plattform på vilken jag publicerar mig.

Om du vill veta mer om mina tankar kring tro så kan du titta på minidokumentären som Palaestra Media producerat.