Hur det måste gå tyrannerna

Ett tyranni kan först försvinna när tyrannen är död.

Hur det måste gå tyrannerna

"Sic semper tyrannis" utropade John Wilkes Booth när han sköt president Abraham Lincoln. Enligt myten. En annan myt säger att Marcus Junius Brutus sa det samtidigt som han högg Julius Caesar. Orden betyder "Så må det alltid gå tyrannerna" och det kan vi väl skriva under på.

Så måste det nämligen vara eftersom ett tyranni inte kan avvecklas på annat sätt än genom tyrannens död. Varför? Eftersom att "ett maktsystem kommer att göra allt som står i dess makt för att bevara sig själv" vilket föreskrift 51 av David Lane konstaterar.

I dag inget undantag

I pandemins spår ser vi hur makten passar på. I Sverige är vi lyckligt undantagna, men hur länge vet vi inte. Politikerna arbetar för att ändra grundlagen så att de ska kunna härska genom dekret och kunna ignorera riksdagen. Förr eller senare kommer det bli så. Det kommer bli så eftersom andelen "undersåtar" som förstår vartåt det är påväg är för få för att göra något och det är först när tyranniet är etablerat som fler inser det och därmed är redo att agera mot det.

Vi i väst tror att revolterna och revolutionernas tid är över vad oss och vår civilisation anbelangar. Det är något för u-länder. Vi misstar oss och gör bäst i att dra lärdomarna från historien, då vårt folk tvingats utmana makten gång efter gång och mer eller mindre blodigt.

Våra ledare är inte våra beskyddare och därmed är det vår rätt, såväl som plikt, att försöka göra oss av med dem och tillsätta nya ledare vilka har vårt bästa som enda prioritet.

Först ned i katakomberna

Ingen ska göra sig någon illusion om att det hela kommer vara en enkel sak. Du ska heller inte rusa åstad med någon gammal bössa och försöka dig på en revolution. Revolutionen försöker man inte förrän man är rätt säker på att man kommer lyckas; där är vi inte och ingen av oss kommer nog finnas kvar när tiden är inne.

Vår är inte uppgiften att få dö på slagfältet. Snarare är vår uppgift att leva för saken. Vi vet vad som komma skall, vad som krävs, och det är för det som vi lägger grunden, så att våra barnbarn står väl rustade när ordern kommer.

Var glad att det dröjer ty det finns inte män eller kvinnor i dag som kan göra revolution. De flesta har definitivt inte det som krävs så låt oss lägga alla sådana drömmerier åt sidan. Vidare tyder mycket på att det som väntar är mer repression. De friheter vi dissidenter har i dag kommer vi antagligen inte ha i morgon. Att vi fritt kan organisera oss, kommunicera och vara verksamma (om än med förhinder) håller sakta på att monteras ned.

John Wilkes Booth var medlem i the Knights of the Golden Circle och genom historien har initiatoriska ordenssällskap tvingats vara verksamma i hemlighet under långa perioder. Förutom ovan exempel finns Ku Klux Klan (också från amerikanska södern) eller Orange Order på Nordirland. Går vi längre tillbaka i tiden har vi esséerna och den hemliga armé som vakade över Kristus, eller ariska mysterieskolor som bevarat Graalen och De vises sten genom historien.

Somliga av dessa sällskap var militanta, somliga skulle betecknas som en samling av lönnmördare medan andra var pacifister och enkom fokuserade på de mystiska-andliga aspekterna. Detta är den framtid som också väntar oss – somliga av oss vill säga.

Exoterisk eller esoterisk?

De politiska och sociala delarna av vår nationella opposition är bara ytan. Det är den exoteriska aspekten. Under ytan pågår den esoteriska mobiliseringen. Denna gestaltar sig på ett helt annat sätt, med andra människor som har helt andra kvalifikationer. Givet är att den heller inte är lika omfattande.

Icke förty är den nödvändig, dels för att kunna leverera de svar som krävs på de frågor som ställs, men också för att säkerställa att vi överlever också nästa våg av ofrihet och tyranni. Dagen kommer då riterna, handslagen och lösenorden inte bara är kuriosa för ingruppen, utan nödvändiga för motståndets överlevnad och avancemang.

Till denna andliga esoteriska mobilisering är många kallade, men få blir utvalda. Det är en lång, dyr och mödosam väg att vandra och framme vid målet finns ingen publik som applåderar, ingen som tackar. Det som sker blir kvar hos individen, bröderna och systrarna och Allfader-Gud. Också du kommer kallas, fundera redan nu över vad du gör den dagen det sker.

När väl den uppvaknande arierns vrede får fäste och resningen kommer så kommer det att gå för tyrannerna som det alltid må gå med dem. Det lägger vi grunden för, såväl ovan jord som från katakomberna, de hemliga templen och de heliga lundarna.

Så är det.