Vi behöver mer hederskultur

Ett folk med en stark heder låter sig inte förnedras och förtryckas.

Vi behöver mer hederskultur

Okunniga tror att bara för att en företeelse är dålig hos den ena, så måste den vara det hos den andre. Sanningen kan vara precis motsatt. Det må vara obekvämt att inse, men det är bristen på heder bland svenskar som gör oss till offer idag.

För några år sedan (2017) informerades vi om att uppemot 240 000 unga i Sverige lever under ”hedersförtryck”. Idag är det långt många fler kan vi anta. Det är inte svenska ungdomar det handlar om, utan unga med utländsk bakgrund. Och med utländsk åsyftar man inte tyskar, ungrare eller spanjorer. Det är inte den västerländska kulturen som är boven i detta drama.

Hedersförtryck är i sin tur konsekvensen av en hederskultur. Finns ingen hederskultur finns inget hedersförtryck. Ibland används dessa två begrepp synonymt, vilket blir helt fel och risken är man kastar ut barnet med badvattnet. En artikel i Aftonbladet (från 2017), med den käcka rubriken ”Hedersförtryck – en gammal svensk tradition”, tydliggjorde detta.