Hbtq-lobbyns grooming understöds av det allmänna

Förstår man inte att det är något allvarligt fel när hbtq-lobbyn siktar in sig på barn så är man dum i huvudet.

Hbtq-lobbyns grooming understöds av det allmänna

I skolan lärde jag mig att alla grupper med ont i sinnet alltid fokuserade på barn och unga. Varje diktator och sekt hade barn och ungdomar i fokus. "Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli" säger ordstävet och jag kan bara ta lärdomen till mig. Fler borde göra som jag.

En fråga ställs nämligen inte i debatten som just nu är på tapeten, den om att så kallade dragqueens med ekivoka artistnamn läser sagor för små barn. Frågan som inte ställs är: Varför? Varför är det så viktigt och centralt att spektaklet ska ske inför små barn?

Man vet svaret, därför ställer man inte frågan

Frågan ställs inte eftersom ingen egentligen vill tänka på svaret, eftersom de i grunden vet vad svaret är. Hellre huvudet i sanden och godhetssignalering. Men man kommer inte undan. Frågan måste ställas. Och svaras på.