Fienden inom mig

Att tampas med yttre fiender är enkelt i jämförelse med de dagliga striderna som utkämpas mot demonerna inom oss.

Fienden inom mig