Böcker jag skrivit

Det skrivna ordet har alltid varit mitt föredragna uttrycksätt, vilket är intressant eftersom jag antagligen är mer känd genom det talade. Det må vara hur det vill med den saken, det är skrivandet som ligger mig varmast om hjärtat.

Nedan listar jag de böcker som jag anser mig kunna lista i en bibliografi. Somliga andra, som jag bara levererat en text till, har jag inte tagit med.  Inte heller utökade utgåvor eller nya utgåvor.

Särlingarna nedan är Unbroken Warrior och Jag var där. Jag är inte ensam författare till dem, men mitt nedlagda arbete i dem kvalificerar in dem på listan. Apropå Jag var där vill jag dock här rikta en särskild nickning till Klasse, som kom med idén och var drivande i projektet.

 1. Uppmarsch mot Ragnarök (2009)
 2. Unbroken Warrior – the Richard Scutari Letters (med H Holappa m. fl.) (2011)
 3. Till värn för Norden (2012) KÖP HÄR
 4. Den trotsiga (2013) KÖP HÄR
 5. Rasist,  javisst? (2015) KÖP HÄR
 6. Glimtar av liv (2016) KÖP HÄR
 7. Fästning Europa  (2016)
 8. Fortress Europe (2016)
 9. Jag var där – minnen från 20 år av gatukamp (red.) (2016)
 10. 2016 – Ett avgörande år (2017)
 11. Hell seger! Ett decennium i Svenska motståndsrörelsen (2017)
 12. En nationalism för 2000-talet (2017)
 13. Odalfolket och mannaförbunden (2018) KÖP HÄR
 14. Den offrade (2021) KÖP HÄR
 15. Svensk ungdom – Sveriges framtid (2021) KÖP HÄR
 16. Pandemitankar (2021) KÖP HÄR

Om du vill köpa en eller flera, gör det i första hand från Logik Förlag. Finns titeln inte att få tag på där så får du söka annorstädes.